10 | InfoMil Perspectief | december 2015 Emissierichtlijn Vanaf 1 januari 2016 wordt de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) opgenomen in het Activiteitenbesluit. De emissienormen krijgen daarmee een bindender karakter, maar de flexibiliteit van de regelgeving blijſt. Maatwerk is nog steeds mogelijk. NeR: wegens succes opgeheven Meer weten? Op de volgende websites zijn handleidingen te vinden, die zijn opgesteld of aangepast vanwege de inbouw van de NeR in het Activiteitenbesluit. Deze websites kunt u vanaf 1 januari 2016 raadplegen: www.infomil.nl/emissiesindustrie www.infomil.nl/zzs, www.infomil.nl/geur www.infomil.nl/ippc Nederland kent uitgebreide regelgeving voor luchtemissies van bedrijven. In de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) staan de toegestane concentraties van schadelijke stoffen in de lucht als gevolg van industriële activiteiten. De NeR is bedoeld als richtlijn voor vergunningverleners, maar in de praktijk blijkt dat het bevoegd gezag de emissie-eisen vaak exact overneemt. Daarom wordt de NeR per 1 januari 2016 opgenomen in het Activiteitenbesluit, als onderdeel van de vierde tranche wijzigingen in het Activiteitenbesluit. ‘Daarmee besparen we de kosten van het in de lucht houden van een instrument voor een steeds kleinere groep bedrijven’, verklaart Marcel Taal, beleidsmedewerker van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Een andere belangrijke reden voor het opheffen van de NeR is volgens Taal dat de richtlijn zit ‘ingeklemd’ tussen 2 andere instrumenten. ‘Aan de ene kant vallen steeds meer bedrijven onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Aan de andere kant geldt voor grote bedrijven en de intensieve veehouderij de richtlijn Industriële Emissies, die deels via het Activiteitenbesluit is geïmplementeerd. Onder de NeR valt een relatief kleine groep van 36.000 bedrijven die een vergunning nodig hebben. Na het opheffen van de NeR gelden de luchtvoorschriſten uit het Activiteitenbesluit voortaan voor alle vergunningplichtige en niet-vergunningplichtige bedrijven. Voor de IPPC-bedrijven gaan de BBT-conclusies voor.’ Maatwerk motiveren Er is 4 jaar gewerkt aan het omzetten van de NeR in het Activiteitenbesluit. ‘De uitdaging was om zo dicht mogelijk bij de tekst van de NeR te blijven’, zegt Taal, een van de schrijvers van de nieuwe wetgeving. ‘We hebben geprobeerd om de flexibiliteit van de NeR zoveel mogelijk overeind te houden. Natuurlijk hadden we ervoor kunnen kiezen om harde emissienormen in het Activiteitenbesluit op te nemen. Maar we weten dat de praktijk heel weerbarstig kan zijn. Soms kan een bedrijf de norm echt niet halen vanwege de technische beperkingen van een installatie. En in een ander geval is het nodig om strengere regels toe te passen vanwege lokale milieuomstandigheden. Net als met de NeR mag er ook afgeweken worden van de eisen die het Activiteitenbesluit stelt. Omdat de regels in het Activiteitenbesluit een hogere juridische status hebben, is een goede onderbouwing van de afwijking van belang. Het bevoegd gezag moet het maatwerk duidelijk kunnen motiveren.’ De NeR bevat zowel de emissie-eisen voor verschillende stoffen als achtergrondinformatie. Vanaf 2016 staat de normatieve tekst in het Activiteitenbesluit en de toelichting hierop in het nieuwe Informatiedocument Industriële Emissies (IdIE), dat begin volgend jaar op de website van Kenniscentrum InfoMil zal staan. Hierin wordt uitgelegd hoe het bevoegd gezag met de normen kan omgaan. Het document geeſt een toelichting op bijvoorbeeld het Pagina 9

Pagina 11

Interactieve digi studiegids, deze flyer of folder is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar maken van internet catalogi.

InfoMil Perspectief 18


You need flash player to view this online publication