2 | InfoMil Perspectief | december 2015 Vanuit InfoMil Voorwoord Als gastauteur mag ik dit keer het voorwoord voor mijn rekening nemen. Mijn naam is Arjan de Zeeuw en ik ben directeur Leefomgeving bij Rijkswaterstaat. Samen met onze medewerkers zit ik in een positie waarin we echt het verschil kunnen maken voor een duurzamer samenleving. Denk alleen aan de impact van de beperking van de CO2 footprint bij de aanleg of aan de invloed op de footprint van de door ons ingehuurde aannemers. Ik schrijf dit stuk tijdens de klimaattop in Parijs. De voortekenen zijn positief, maar het is nog te vroeg om te concluderen of we tot een gedegen ambitie voor het mondiale klimaatvraagstuk komen. Dichter bij huis ben ik positief over het ambitieniveau van Rijkswaterstaat. We brengen prachtige projecten op het gebied van duurzaamheid tot stand, maar het is ook belangrijk het geleerde naar common practice door te vertalen en ervoor te zorgen dat het in alle lagen van de organisatie doorleefd wordt. Kortom, er is nog veel te doen. Dit kost tijd, maar ik ben ervan overtuigd dat dit gaat lukken. Naast duurzaamheidsambities voor onze infrastructuur, is Rijkswaterstaat samen met andere organisaties ook betrokken bij tal van ontwikkelingen in Nederland buiten onze organisatie. In dit nummer van InfoMil Perspectief treſt u hier weer een aantal voorbeelden van aan, zoals het artikel over de asbestdaken, de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet en het Omgevingsloket en het artikel over energiebesparing in de regio. Ook in deze rol zitten we in een positie waarin we samen met anderen het verschil kunnen maken. Kortom ook hier een mooie uitdaging voor nu en de komende jaren. Ik wens u veel leesplezier toe, fijne feestdagen en alle goeds voor het komende jaar. Arjan de Zeeuw Redactieadres InfoMil Perspectief Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht E-mail redactie Website InfoMil december 2015 | WVL1215VH2312 Colofon InfoMil Perspectief is een uitgave van Kenniscentrum InfoMil. InfoMil Perspectief verschijnt viermaal per jaar via een gratis abonnement. Kenniscentrum InfoMil maakt onderdeel uit van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat stimuleert de realisatie van duurzame ambities door het verbinden van partijen, de toetsing aan milieuwetgeving en met informatie en advies. Vragen over deze uitgave kunt u uitsluitend stellen per mail. Overnemen met bronvermelding is toegestaan. Aan- en afmelden kunt u doen via de website van Kenniscentrum InfoMil. Inhoudsopgave 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | Energiebesparing in de regio Wees voorbereid op de Olo3 Impactanalyse Omgevingswet NeR in het Activiteitenbesluit Structuurvisie Ondergrond (STRONG) Asbest op daken Emissie-eisen stookinstallaties Wetsvoorstel VTH Pagina 1

Pagina 3

Voor catalogussen, online catalogussen en nieuwsbrieven zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw archief.

InfoMil Perspectief 18


You need flash player to view this online publication