InfoMil Perspectief | december 2015 | 15 Luchtkwaliteit Emissie-eisen middelgrote stookinstallaties: de tijd dringt Vanaf 1 januari 2017 moeten alle middelgrote stookinstallaties in Nederland voldoen aan de emissie-eisen in het Activiteitenbesluit. Dat betekent dat bedrijven en instellingen investeringen moeten doen in onder meer ketels, motoren en gasturbines. Tot nu toe is er weinig actie ondernomen. Als het gaat om de luchtkwaliteit, heeſt Nederland voor verschillende bronnen de strengste emissie-eisen binnen Europa. Toch scoort ons land slecht als het gaat om de concentraties stikstofoxiden (NOx) in de lucht. Het gevolg van een dichtbevolkt landje met veel bedrijvigheid. Zo’n 9 procent van de NOx-productie in Nederland is afkomstig van middelgrote stookinstallaties. Al in 2010 is bepaald dat er vanaf 2017 strengere eisen gelden voor veel van deze installaties. Toch is nog maar de helſt van de 10.000 middelgrote stookinstallaties aangepast. Hoge opkomst Stookinstallaties Om ondernemers en toezichthouders te overtuigen dat de tijd begint te dringen, organiseerden Kenniscentrum InfoMil en de Bond van Fabrikanten en Importeurs in Gas- en Oliebranders (FIGO) in 2014 5 informatiebijeenkomsten. De opkomst was hoog. ‘Elke keer een uitverkocht huis. Maar de respons van ‘we bellen morgen onze leverancier’ bleef uit’, zegt Piet Kruithof, beleidscoördinator van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Hij denkt dat veel bedrijven en instellingen de gok nemen en hun stookinstallaties pas aanpassen als de inspecteur langs is geweest. ‘Een onwenselijke situatie, want dan hebben de ondernemer en de inspecteur alleen maar werk van elkaar.’ Volgens Rob Harms, voorzitter van de FIGO en directeureigenaar van importeur Monarch, speelt nog een ander probleem. ‘Veel bedrijven hebben door de economische crisis al jaren geen geld verdiend. Zij kunnen de gevraagde investeringen domweg niet betalen. ’Het gaat volgens Harms om forse bedragen. ‘Een nieuwe brander voor een ketel kost al gauw 50.000 euro. Moet de hele ketel vervangen worden, dan praat je over tonnen.’ Europese emissieplafonds De strengere emissieeisen voor middelgrote stookinstallaties zijn bepaald om te kunnen voldoen aan de Europese emissieplafonds. De zogeheten National Emission Ceilings (NEC) zijn internationaal afgesproken voor een aantal belangrijke luchtverontreinigende stoffen. Nog maar 1 jaar Wie in 2015 nog een investering doet of een bestelling plaatst, profiteert van fiscale regelingen. Dat kan tot 14 procent direct voordeel opleveren en geeſt bovendien recht op fiscale vrije afschrijving. Het goede nieuws is bovendien dat de investeringen zich relatief snel terugverdienen. Harms: ‘De branders die vervangen moeten worden zijn gemiddeld 20 jaar oud. De techniek is tegenwoordig veel energiezuiniger, zodat de kosten in gemiddeld 7 jaar zijn terugverdiend.’ Niet alleen voor bedrijven en instellingen begint de tijd te dringen, ook voor installateurs. ‘We hebben nog maar 1 jaar. Er moeten vóór 2017 nog zoveel installaties worden aangepast, dat kunnen wij als branche, qua mankracht, niet aan’ voorspelt Harms. ‘Ik verwacht dat we nog wel 2 tot 3 jaar bezig zijn.’ Het is teleurstellend dat zoveel bedrijven afwachten, vindt Kruithof. ‘We hebben ons best gedaan om bedrijven te overtuigen. En ook de fiscale regelingen zijn interessant. Gevolg is nu wel dat het belang van handhaving toeneemt. Onze inspectiedienst zal de bevoegde gezagen vragen om op de naleving toe te zien.’ Pagina 14

Pagina 16

Heeft u een cursus, uniflip of online whitepapers? Gebruik Online Touch: magazine online uitgeven.

InfoMil Perspectief 18


You need flash player to view this online publication