InfoMil Perspectief | december 2015 | 17 zijn niet opgenomen in landelijke regels, zoals in het oorspronkelijke wetsvoorstel VTH stond. Op advies van de commissie Wolfsen is bepaald dat decentrale overheden de kwaliteit zelf moeten bepalen. De VNG en het IPO hebben hiervoor een modelverordening opgesteld. Deze moet voor uniformiteit zorgen in de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken. Het is de bedoeling dat de kwaliteitscriteria door alle gemeenten en provincies worden vastgesteld, zodat, er in de uitvoering overal hetzelfde kwaliteitsniveau wordt bereikt. Dat de stelselwijziging positief is ontvangen, bleek uit een onlangs gehouden evaluatie. huidige wetsvoorstel ligt de uitvoering bij de decentrale overheden. Zij leggen in verordeningen hun ambitie vast om het gewenste kwaliteitsniveau te halen. De modelverordening die VNG en IPO hebben opgesteld, is daarbij handig, vooral voor kleine gemeenten. Het is nu afwachten hoe overheden met de criteria omgaan. Wij hopen dat zij bij elkaar gaan afkijken. De tijd moet best practices opleveren.’ Vakgenoten De zelfgekozen kwaliteitscriteria stellen stevige eisen aan de uitvoering. Niet verwonderlijk, vindt Kiès. ‘De kwaliteit was onvoldoende, dus er moet iets gebeuren. Overigens hebben de meeste gemeenten, provincies en omgevingsdiensten opleidingsplannen om op een adequaat niveau te komen. Dat is ook leuk: samen met vakgenoten praten over problemen die je in de praktijk tegenkomt.’ ‘Het oorspronkelijke wetsvoorstel VTH was te top-down en niet meer van deze tijd waarin we uitgaan van vertrouwen in decentrale overheden. Met de modelverordening hebben we echt laten zien dat de gemeenten en provincies samen de verantwoordelijkheid kunnen nemen om te zorgen voor een gezamenlijke landelijke basiskwaliteit. Het 'wat' ligt in de wet, het 'hoe' bepalen de decentrale overheden zelf.’ Reinette Kiès, Interprovinciaal Overleg (IPO) Het wetsvoorstel VTH is eind 2015 door de Tweede en Eerste kamer aangenomen. ‘Dat de kwaliteitseisen niet in de wet zijn vastgelegd, maar dat gemeenten en provincies zelf een verordening moeten vaststellen over de kwaliteit, is goed geweest voor het draagvlak bij decentrale overheden. Daardoor is het VTH-stelsel veel meer iets van de provincies en gemeenten zelf geworden. Tijdens presentaties over de modelverordening die wij in het land organiseerden, bleek dat nog niet iedereen dit beseſte, maar inmiddels zijn bijna alle partijen positief.’ Eva Hillen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Pagina 16

Pagina 1

Heeft u een club blad, youcanflip of internet tijdschriften? Gebruik Online Touch: lesboek online plaatsen.

InfoMil Perspectief 18


You need flash player to view this online publication