InfoMil Perspectief | december 2015 | 5 Met het Ondersteuningsprogramma Energie wil de VNG gemeenten stimuleren en ondersteunen om energiebesparing bij bedrijven een hogere prioriteit te geven. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) stelt hiervoor een budget van 3 miljoen euro beschikbaar. Alle aandacht heeſt effect gehad, want inmiddels leeſt het onderwerp bij bijna alle gemeenten, weet Stef Strik, projectleider Samenwerkingsafspraken Energiebesparing van het ministerie van IenM. ‘We merken dat energiebesparing echt bestuurlijke prioriteit heeſt gekregen. Om in aanmerking te komen voor subsidie, hebben vrijwel alle gemeenten een programma ingediend hoe zij het toezicht op energiebesparing zullen vormgeven.’ Het budget dat het ministerie van IenM beschikbaar stelt wordt volgens Strik door de gemeenten vooral besteed aan het opstellen van besparingsplannen, het inzetten van extra toezichthouders, het opleiden van medewerkers en het organiseren van bijeenkomsten met branches. Strik: 'We hebben er bij het beoordelen van de plannen op gelet dat het effect van de subsidie niet eenmalig is. Het geld is echt bedoeld om langdurig en structureel het energietoezicht te borgen bij de decentrale overheid.' Erkende maatregelen Een belangrijke ontwikkeling voor gemeenten is dat op 1 december 2015 de systematiek van erkende maatregelen voor energiebesparing van start ging. Voor 7 bedrijfstakken zijn al maatregelen in het Activiteitenbesluit opgenomen, in de toekomst volgt een lijst voor andere bedrijfstakken. Een belangrijke verbetering, vindt Klaas-Jan Koops, coördinator Energiebesparing van het ministerie van IenM. ‘Er was altijd veel discussie tussen bevoegde gezagen en ondernemers over de terugverdientijden. De erkende lijst biedt beide duidelijkheid. Bedrijven die de maatregelen uitvoeren, voldoen aan hun verplichting om energie te besparen. Ondernemers mogen overigens kiezen of ze willen werken met de lijst. Ze kunnen ook hun eigen besparingsplan opstellen. Dat kost mogelijk tijd en geld. Bovendien weet je dan niet zeker of je voldoet aan de besparingsplicht. Je moet dan toch weer het gesprek aangaan met het bevoegd gezag.’ Informatie over de erkende maatregelen is opgenomen in de databank Energiebesparing en Winst. Per 1 december 2015 is deze informatie openbaar gemaakt. Via deze databank ondersteunt Kenniscentrum InfoMil al sinds 2009 het bevoegd gezag en de omgevingsdiensten met achtergrondinformatie over energiebesparende maatregelen. Dat de systematiek van erkende maatregelen nu bestaat, betekent niet dat de databank verdwijnt. Integendeel. ‘Naast de informatie over erkende maatregelen willen we toezichthouders voorzien van andere interessante maat regelen en technieken voor energiebesparing’, zegt Patrick Dijk, senior adviseur van Kenniscentrum InfoMil. ’Ook informatie over andere energiebesparende maatregelen die het bedrijfsleven zelf treſt en die wellicht een langere terugverdientijd hebben, nemen wij graag op, net Tijd voor actie Op de COP21, de Klimaatconferentie in Parijs begin december van dit jaar, praatten 194 landen over het terugdringen van de CO2-uitstoot en het stoppen van de klimaatverandering. Het wereldtoneel mag alle aandacht opeisen, ondertussen wordt ook op lokaal niveau aan energiebesparing gewerkt. Christian de Laat Klaas-Jan Koops Gemeenten, provincies en hun omgevingsdiensten hebben de komende jaren een schone taak: zij moeten bedrijven en instellingen via toezicht, handhaving en stimuleringsmaatregelen over de streep trekken om meer energiebesparende maatregelen te treffen. Al in september 2013 werd het Energieakkoord voor duurzame groei gesloten. De doelstelling is onder meer dat Nederland in 2020 100 petajoule extra energie bespaart. Energiebesparing bij bedrijven en instellingen heeſt hoge prioriteit, want hier valt volgens het akkoord 36 petajoule te besparen. Bedrijven en instellingen komen volgens het akkoord nog onvoldoende hun wettelijke verplichtingen na. Tijd voor de regio’s om actie te ondernemen. Want, zo constateerden ook toenmalig staatsecretaris Wilma Mansveld van het ministerie van IenM en VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma in een brief van juli 2014: er blijſt bij veel bedrijven energiebesparingspotentieel onbenut. Pagina 4

Pagina 6

Interactieve e-relatiemagazine, deze mailing of artikel is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar op uw website plaatsen van web clubbladen.

InfoMil Perspectief 18


You need flash player to view this online publication