6 | InfoMil Perspectief | december 2015 als de maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud. Daarmee voorzien we in de behoeſte van toezichthouders. Zij willen in hun gesprekken met ondernemers een compleet plaatje van energiebesparende mogelijkheden schetsen. Het zou geweldig zijn als iedereen die met energiebesparing aan de slag gaat, Energiebesparing en Winst als startpunt gebruikt.’ Rijnmond: minder CO2-uitstoot Een van de regio’s die al volop actief zijn met het toezicht op energiebesparing, is Rijnmond. DCMR Milieudienst Rijnmond besteedt al sinds 2008 extra aandacht aan het onderwerp. ’We hebben energiebesparing per bedrijfstak aangevlogen en zijn begonnen met de bedrijven met het hoogste energieverbruik’, zegt vakspecialist Energie Christian de Laat van de DCMR. ‘Aan de hand van eigen maatregellijsten en die van Kenniscentrum InfoMil kijken wij samen met bedrijven naar besparingsmogelijkheden. Ondernemers krijgen daarbij in de meeste gevallen de mogelijkheid om zelf aan te geven wanneer ze welke maatregelen willen treffen. Wie niets meldt, krijgt een planning opgelegd.’ Feedback gevraagd Kenniscentrum InfoMil roept alle gebruikers van de databank Energiebesparing en Winst op om verbetersuggesties te geven. Patrick Dijk: ’Wij stellen structureel informatie beschikbaar voor iedereen die met energiebesparing aan de slag gaat. Omgekeerd vragen wij van toezichthouders en anderen om ons nieuwe informatie en correcties te sturen. Zo kunnen wij de databank blijven verbeteren en goed laten aansluiten bij de uitvoeringspraktijk.’ Patrick Dijk Stef Strik Onvoldoende prikkel Volgens De Laat zorgen de erkende maatregelen ervoor Door de lampen bij een betaalautomaat in een parkeergarage overdag uit te doen bespaar je weer energie. Zo heeſt de DCMR inmiddels ruim 1.200 bedrijven in 15 bedrijfstakken bezocht: 800 bedrijven voldoen aan de besparingsverplichting, en met 410 bedrijven is een besparingsplan afgesproken. Volgens eigen schattingen van de DCMR leiden de gerealiseerde en afgesproken besparingsmaatregelen in het Rijnmondgebied tot jaarlijks 120.000 ton minder CO2-uitstoot ten opzichte van 2008. De komende jaren zullen nog eens 1.000 bedrijven bezoek krijgen van een inspecteur van de DCMR. dat het toezicht op energiebesparing robuuster wordt. Maar zijn eigen dienst schiet met de erkende maatregelen niet veel op. ’Het rendement van onze controles gaat afnemen, want sommige erkende maatregelen gaan minder ver dan de maatregelen die wij hanteerden. Het is ook jammer dat energiezorg geen deel uitmaakt van de erkende maatregelen. Toezicht is vaak een opstapje om het onderwerp structureel in de bedrijfsvoering op te nemen. Daarnaast zijn ondernemers door de vele randvoorwaarden niet verplicht om de erkende maatregelen uit te voeren. Discussie blijſt mogelijk. Dat bemoeilijkt het werk van de toezichthouder. Bovendien bestaat het gevaar dat ondernemers door de erkende lijsten onvoldoende geprikkeld worden. Een bedrijf dat met minimale inspanningen aan zijn verplichtingen voldoet, laat misschien kansen op energiebesparing liggen.’ De erkende maatregelen zijn voor sommige regio’s een stap terug, erkent Strik van het ministerie van IenM. ’Voor de koplopers gaat de landelijke regelgeving niet ver genoeg. Maar als je de maatregelen van alle regio’s optelt, maakt Nederland een enorme stap. De koplopers hebben overigens wel een functie: via benchmarking laten we zien in welke regio’s de meeste energie wordt bespaard. Pagina 5

Pagina 7

Interactieve web catalogus, deze vakblad of drukwerk is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaliseren van internet weekbladen.

InfoMil Perspectief 18


You need flash player to view this online publication