InfoMil Perspectief | december 2014 | 13 uit het vuur? Uit onderzoek is bekend dat de concentraties schadelijke stoffen uit houtrook plaatselijk behoorlijk kunnen oplopen. Als de trend om meer hout te stoken doorzet, zullen meer mensen daar gezondheidsklachten van krijgen. Gezien alle (kostbare) inspanningen om luchtvervuiling terug te dringen, zou het vanuit gezondheidskundig oogpunt logisch zijn houtstook en de overlast daarvan actiever tegen te gaan.’ Voor het septembernummer van ‘Tijdschriſt Lucht’ schreef Henke (samen met een collega) het artikel ‘Stop de houtrookoverlast’, waarin ze stelt dat de problemen om stevigere maatregelen vragen. Sylvia Thijssen, jurist handhaving bij de gemeente Deurne ‘Omdat burgers klachten indienden over rook- en stankoverlast door houtkachels en/of open haarden, hebben we een beleidslijn opgesteld en gepubliceerd. Op deze manier kunnen we laten zien hoe we in de uitvoering omgaan met formele klachten. We moeten naar objectieve maatstaven kunnen vaststellen dat er sprake is van overlast. Wat de één niet eens opmerkt als overlast, is voor de ander mogelijk wel overlast. Dat verschilt per situatie en individu. Dit maakt handhaven erg moeilijk. In geval van een formeel handhavingsverzoek doen we 5 controles. (De grondslag voor de handhaving is de hinderbepaling in artikel 7.22 Bouwbesluit 2012.) We controleren zo veel mogelijk op de momenten dat mensen hinder ondervinden. We leggen zowel contact met de stoker als met de klager(s). We controleren of de betreffende houtkachel voldoet aan de regels. Van belang is ook om te achterhalen wat er gestookt wordt. Verder stellen we eventuele rookoverlast vast door buiten ter plaatse te controleren op geur/stank. Rekening houdend met onder meer weersomstandigheden en duur van het vermeende hinderlijke gedrag. Toolkit en platform ‘Aanpak overlast houtstook’ Om gemeenten te helpen stookoverlast aan te pakken en te verminderen, is er in opdracht van het ministerie van IenM een toolkit gemaakt. Een handzaam document – voor stoker, klager, gemeente en GGD – dat zich richt op de gevolgen van houtstook door particulieren. De toolkit bevat naast 10 stooktips een stappenplan voor elke genoemde doelgroep. Daarin zijn wettelijke verplichtingen, (richting voor) handhavingsmogelijkheden en juridische aspecten vermeld. En voor gemeenten zelfs een aantal stappen om de mate van hinder vast te stellen. Bovendien wil het ministerie van IenM een structureel maatschappelijk platform in het leven roepen. Het RIVM zal dit platform gaan vormgeven met (ervarings) deskundigen van verschillende organisaties, zoals gemeenten, de houtkachelbranche, de GGD, burgernetwerken en maatschappelijke organisaties. Betrokkenen kunnen zo nieuwe kennis en ervaringen uitwisselen en met elkaar in gesprek blijven. Ook zorgt het platform ervoor dat de toolkit actueel blijſt. Wanneer op basis van objectieve waarnemingen niet aantoonbaar sprake is van overlast, wordt het handhavings verzoek afgewezen. Voor klagers staat ook de weg naar de burgerlijke rechter open. Bij een conflict kunnen we Buurtbemiddeling inschakelen.’ Pagina 12

Pagina 14

Voor uitgaves, online jaarverslagen en edities zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw nieuwsbrieven.

InfoMil Perspectief 14 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication