InfoMil Perspectief | december 2015 | 11 opleggen van normen in specifieke situaties, het houden van toezicht op de luchtvoorschriſten, het bepalen van de beste beschikbare technieken en het berekenen van de kosteneffectiviteit van maatregelen. Taal: ‘Het Activiteitenbesluit biedt flexibiliteit, het IdIE geeſt handvatten hoe het bevoegd gezag deze flexibiliteit het beste kan invullen.’ Gedachtegang achter wet Kenniscentrum InfoMil heeſt het IdIE opgesteld in samenwerking met een klankbordgroep van vergunningverleners en handhavers. Vanaf begin 2014 kwam de groep elk kwartaal bij elkaar om het IdIE te bespreken en om de opstellers van de wetgeving te voeden met praktijkgevallen. Daar zit ook het belang van het IdIE, vindt Brenda Abma, adviseur Luchtkwaliteit van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) en lid van de klankbordgroep. ‘De wet- en regelgeving zegt weinig over de werkelijke toepassing van de regels. Voor de uitvoering ervan in de praktijk heb je als bevoegd gezag technisch inhoudelijke informatie nodig. Daarbij geeſt het IdIE ook aan wat de gedachtegang achter de wet is. Het document legt uit wat er in de wetgeving staat, en door praktijkvoorbeelden zie je wat de wetgever ermee beoogt. Dat maakt de regelgeving voor het bevoegd gezag handelbaar.’ IdIE: groeidocument De omzetting van de NeR in het Activiteitenbesluit leeſt binnen de ODNZKG, vindt Abma. ‘Onze juristen en adviseurs zijn er al mee bezig en ook de handhavers en vergunningverleners die er straks mee moeten werken, worden voorgelicht. Wat hun ervaringen zullen zijn, moet blijken. De klankbordgroep is inmiddels opgeheven, maar ik hoop dat we straks ook onze respons op het IdIE kunnen blijven geven.’ Volgens Taal is het IdIE ‘een groeidocument’. ‘Het informatieve deel is de basis, maar in de praktijk kunnen nieuwe gevallen zich voordoen of kan blijken dat de regels toch niet helemaal duidelijk zijn. Het IdIE biedt ruimte om de toelichting aan te passen, ook naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers.’ Wat als de NeR verdwijnt? Wat betekent het voor bedrijven als per 1 januari 2016 de NeR verdwijnt en wordt opgenomen in het Activiteitenbesluit? Dankzij uitvoerig overleg komt het bedrijfsleven niet voor verrassingen te staan. Brenda Abma, adviseur Luchtkwaliteit van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) en lid van de klankbordgroep De klankbordgroep heeſt volgens Abma speciaal gelet op de gebruikersvriendelijkheid van het IdIE. ‘Het document geeſt het proces van de vergunningverlening en het beoordelen van een melding goed weer. Er wordt heel duidelijk gemaakt welke stappen je moet nemen om tot een vergunning te komen, of tot een maatwerkvoorschriſt.’ Voor bedrijven vallen de gevolgen mee, denkt Marcel Taal van het ministerie van IenM. ‘De omzetting van de NeR in het Activiteitenbesluit is gedurende 4 jaar afgestemd met de ‘Adviesgroep Industriële Emissies’. Hierin zaten niet alleen vertegenwoordigers van overheidsinstanties, maar ook van de koepelorganisaties VNO/NCW, FME en VNCI. Wij hebben het bedrijfsleven dus vanaf het begin meegenomen in de nieuwe regelgeving. Natuurlijk hebben we bij het omzetten van de tekst uit de NeR naar het Activiteitenbesluit soms keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld omdat we geen uitzonderingen voor een kleine groep bedrijven in de wetgeving wilden opnemen. Of omdat er in sommige gevallen geen sprake meer was van de beste beschikbare technieken.’ Pagina 10

Pagina 12

Voor boeken, online onderwijs magazines en catalogi zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw tijdschriften.

InfoMil Perspectief 18


You need flash player to view this online publication