Omgevingswet 8 | InfoMil Perspectief | december 2015 Resultaten in het kort In 2015 werd voor de tweede keer de impact van de Omgevingswet onderzocht. In vergelijking met het eerste onderzoek in 2013 zijn gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en waterschappen zich nu meer bewust van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. De wet is een logisch vervolg op ingezette ontwikkelingen, zoals integraal werken en meer service richting burgers, maar legt de lat wel veel hoger. Dit vergt een cultuurverandering en andere competenties van medewerkers. De grootste impact heeſt het aanpassen van werkprocessen als gevolg van meer samenwerken in de keten en verdere digitalisering. De Omgevingswet betekent volgens de ondervraagden een andere interactie met de samenleving: meer Impactanalyse Omgevingswet: De impact van de Omgevingswet is steeds duidelijker. Dat blijkt uit een onderzoek gehouden onder Rijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en brancheverenigingen. Tijd voor een gesprek met 2 deelnemers aan het onderzoek. Welke impact zal de Omgevingswet hebben op hun organisatie? ‘De Omgevingswet is geen ding om op een eilandje te doen’. ‘Nee, tenzij’ wordt ‘ja, mits’. Kijken naar de mogelijkheden die de regelgeving biedt in plaats van naar de beperkingen. De Omgevingswet vraagt niets minder dan een cultuurverandering van overheden. ‘Alle ondervraagde organisaties zien dit als een grote impact’, zegt Carola Verbeek, namens Rijkswaterstaat projectleider van de verkennende analyse naar de impact van de Omgevingswet. ‘Tegelijkertijd zijn gemeenten al bezig met zaakgericht, gebiedsgericht en integraal werken. Sommige organisaties geven wel aan: er gaat misschien wel een generatie ambtenaren overheen voordat we deze cultuurverandering hebben doorgemaakt.’ De gemeente Deventer, een van de deelnemers aan de impactanalyse, heeſt al veel ervaring met oplossingsgericht werken. ‘De laatste jaren hebben we via uitnodigingsplanologie al zoveel mogelijk ingespeeld op de veranderende rol van de overheid’, vertelt Rick Keim, projectleider Omgevingsplan van de gemeente Deventer. Hij denkt dat de Omgevingswet de gemeente alleen maar beter zal faciliteren. ‘Een sterk punt in de Omgevingswet is het uit elkaar trekken van de ‘of-’ en de ‘hoe-vraag’. Binnen het huidige stelsel moet je vaak de ‘worstcasebenadering’ hanteren en aan de voorkant gedetailleerde onderzoeken doen naar de effecten van het maximaal toegestane. Terwijl je nog niet weet wat de initiatieven zullen zijn. Wij zijn in Deventer al erg gericht op ‘ja, mits’ en willen zoveel mogelijk initiatieven faciliteren binnen globale kaders. Dat biedt meer flexibiliteit en scheelt procedures. Een voorbeeld is onze Structuurvisie Stadsaszone. Daarin hebben wij verschillende gebieden benoemd en globale kaders aangegeven en onze rol bepaald. Ik verwacht dat de Omgevingswet ons zal helpen om de uitnodigingsplanologie beter te faciliteren.’ Overigens geeſt Keim toe dat Deventer wat betreſt de cultuurverandering ‘nog wel wat missiewerk moet verrichten’. ‘We ontwikkelen al instrumenten die in lijn zijn met de Omgevingswet. Binnen de projectgroepen die daar mee bezig zijn, zie je vaak een kennis- en cultuurverandering plaatsvinden. Maar uiteindelijk moeten er veel meer collega’s mee werken. Ook zij moeten hun houding veranderen. Dat gaat nog wel tijd kosten.’ Integraal plannen en vergunnen De ondervraagde organisaties zien integraal werken als een van de grootste uitdagingen van de Omgevingswet. De zwaarste opgave ligt volgens Verbeek bij de gemeenten. ‘Zij moeten één integraal omgevingsplan maken. Dat is Pagina 7

Pagina 9

Scoor meer met een online winkel in uw kranten. Velen gingen u voor en publiceerden presentaties online.

InfoMil Perspectief 18


You need flash player to view this online publication